Trhovisko na sídlisku Píly otvorené28. 4. 2020 09:28

Mesto Prievidza spoločne s prevádzkovateľom Správou majetku mesta Prievidza opätovne sprístupnili trhovisko na Trhovej ulici v Prievidzi.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, týkajúceho sa zmeny protipandemických opatrení, s účinnosťou od 22.04.2020, je možné prevádzkovať „vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m."

Mesto Prievidza už v týchto dňoch vykonalo potrebné kroky na zabezpečenie prevádzky trhoviska na Trhovej ulici. Záujemcom o predaj vydá Referát obchodu a cestovného ruchu MsÚ Prievidza príslušné povolenia na trhový predaj.

Po vyhodnotení chodu tržnice a záujmu trhovníkov bude zvážená možnosť otvorenia trhoviska aj na Hviezdoslavovej ulici v centre mesta, ktoré je zatiaľ do odvolania zatvorené.

 - otváracie hodiny: pondelok – piatok 7:00 až 15:30 hod., sobota 6:00 až 12:30 hod.
 - max. počet predávajúcich je 8 na max. 16-tich pultoch
 - max. počet zákazníkov na predajnej ploche prevádzky súčasne je 8 (z dôvodu dodržania obmedzenia max. koncentrácie 1 zákazník na 25 m2 predanej plochy prevádzky)
 - pre seniorov nad 65 rokov je na nákup vyhradený čas v pondelok – piatok od 9:00 do 11:00 hod
 - vstup a pohyb na trhovisku je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.)
 - pri vchode na trhovisko sú osoby povinné aplikovať dezinfekciu na ruky
 - pri pohybe na trhovisku sú osoby povinné zachovávať odstupy minimálne 2 m
 - zákaz konzumácie potravín a nápojov na mieste

Upozorňujeme, že je potrebné aby si trhovníci, najmä z iných miest a okresov ako Prievidza, vopred uzavreli nájomný vzťah na predajné miesta a predišli tak zbytočne vynaloženým nákladom na cestu na trhovisko, ktoré môže byť plne obsadené.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri