Trhovisko na sídlisku Píly otvorené5. 5. 2021 12:56

Mesto Prievidza spoločne s prevádzkovateľom Správou majetku mesta Prievidza (SMMP) sprístupnili trhovisko na Trhovej ulici v Prievidzi. Na vonkajšom trhovisku si môžu ľudia zakúpiť sadenice, rezané kvety, potraviny a nápoje, zeleninu a ovocie a ďalšie produkty.

Trhovisko na Trhovej je otvorené od 9. apríla a predajcovia ponúkajú svoj tovar predovšetkým počas víkendov. „Počas posledného víkendu predávalo na trhovisku päť predajcov. Verím, že sa celý priestor postupne tovarom zaplní,“ informuje Ján Martíček, konateľ SMMP.

Trhovisko na Trhovej ulici je otvorené v pondelok až piatok od 7:00 do 15:30 a v sobotu od 6:30 do 13:00. Predpoklad otvorenia trhoviska na Hviezdoslavovej ulici je najskôr od 1. mája 2021.

Počas pracovných dní – v pondelok až v piatok je umožnený vstup na trhovisko za účelom kúpy tovaru v čase od 9:00 do 11:00 predovšetkým osobám starším ako 65 rokov alebo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcom, na základe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Opatrenia pri prevádzke trhoviska
Predávajúci a ďalšie osoby zdržiavajúce sa na trhovisku sú povinní dodržiavať hygienické a protiepidemické opatrenia. Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste. Vstup a pobyt v priestoroch trhoviska sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami, napríklad rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou. Pri vchode do prevádzky je každý zákazník povinný aplikovať dezinfekciu na ruky alebo mať na rukách jednorazové rukavice. Predávajúci je povinný zabezpečiť zachovávanie odstupov osôb minimálne na 2 m. Počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy, čo na Trhovisku Píly znamená, že počet zákazníkov nesmie prekročiť v jednom okamihu 16 osôb. Prevádzkovateľ priestorov bude tiež každú nedeľu v mesiaci vykonávať dezinfekciu priestorov na trhovisku.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri