Trhovisko na Hviezdoslavovej ulici otvorené1. 6. 2020 13:19

Mesto Prievidza spoločne s prevádzkovateľom Správou majetku mesta Prievidza sprístupnili aj trhovisko na Hviezdoslavovej ulici.

Správa majetku mesta Prievidza vykonala potrebné kroky na zabezpečenie prevádzky trhoviska aj na Hviezdoslavovej ulici. Záujemcom o predaj vydá Referát obchodu a cestovného ruchu MsÚ Prievidza príslušné povolenia na trhový predaj.

Otváracie hodiny na predmetnom trhovisku: pondelok – piatok 6:00 až 18:00 hod., sobota 6:00 až 14:00 hod.

Je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia:
 - vstup a pohyb na trhovisku je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.)
 - pri vchode na trhovisko sú osoby povinné aplikovať dezinfekciu na ruky
 - pri pohybe na trhovisku sú osoby povinné zachovávať odstupy minimálne 2 m
predávajúci je povinný pred začatím predaja vykonať dezinfekciu predajného pultu,

Aktualizácia pre trhovisko na Trhovej ulici
V týchto dňoch bolo zrušené obmedzenie predaja len na 8 trhových stolov. Trhovisko je tak sprístupnené v celkej kapacite.


Upozorňujeme, že je potrebné aby si trhovníci, najmä z iných miest a okresov ako Prievidza, vopred uzavreli nájomný vzťah na predajné miesta a predišli tak zbytočne vynaloženým nákladom na cestu na trhovisko, ktoré môže byť plne obsadené.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri