Trhové miesta v Prievidzi po novom30. 1. 2014 08:50

Z dôvodu zmien vzniknutých v priebehu roka 2013, týkajúcich sa predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta, predložil referát obchodu a cestovného ruchu Mestského úradu v Prievidzi na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 28. januára 2014 návrh Doplnku č. 1 k VZN č.125/2012 mesta Prievidza o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.

Doplnok č. 1 k príslušnému VZN  obsahuje tieto zmeny:
-    zrušenie Trhoviska pod orechom na Ul. Za depom  č. 5, Prievidza, správca ktorého zmenil svoj podnikateľský zámer a jeho prevádzku dlhodobo nezabezpečuje;
-    zmeny správcu Trhoviska na Trhovej ulici v Prievidzi, doterajšie správcovstvo trhoviska, ktoré vykonávala spoločnosť TEZAS, spol. s  r. o, Prievidza by po schválení mala vykonávať mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.;
-    na zaradenie Farmárskych trhov do zoznamu príležitostných trhov konajúcich sa v meste Prievidza;
-    nového Trhového poriadku príležitostného trhu - Farmársky trh v meste Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri