Tretie číslo mesačníka centra sociálnych služieb venovaný prevencii proti závislostiam8. 4. 2020 14:02

V aktuálnom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb nájdete rozhovor so psychologičkou, informácie o zdravotných následkoch užívania drog i súčasnej koronakríze.

Tretie číslo Newslettera neziskovej oragnizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete stiahnuť TU.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri