Tretí ročník výstavy Výtvarná Prievidza29. 9. 2014 15:46

V čase od 2. – 30. októbra 2014 sa v Art galérii mesta Prievidza v kine Baník uskutoční 3. ročník výstavy Výtvarná Prievidza pod záštitou primátorky mesta Kataríny Macháčkovej. Aj v tomto roku bude výberom z aktuálnej  tvorby profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov mesta Prievidza.

Výstava nie je tematicky obmedzená, jednou z vítaných tém prezentácie sú však výtvarné diela inšpirované mestom, jeho históriou, či súčasným pulzom jeho života – od realistického po abstraktné stvárnenie v závislosti od autorských programov a originality výtvarníkov.

Ambíciou výstavy je prinášať istú reprezentatívnu vzorku tvorby výtvarníkov žijúcich v tomto meste, či inak viazaných na túto lokalitu – od dlhoročných renomovaných výtvarníkov, cez študentov škôl s výtvarným zameraním až po neprofesionálnych či insitných tvorcov.

V záujme kontinuity s výtvarným umením mesta v minulosti, bude v rámci tohtoročnej výstavy osobitnou kolekciou diel prezentovaná i tvorba akad. mal. Imricha Vysočana - in memoriam, ktorý by v tomto roku oslávil 90 narodeniny.

Súčasťou vernisáže, ktorá sa uskutoční 2. októbra 2014 o 17:00, bude i oslava druhého výročia založenia Art galérie mesta Prievidza, na ktorú všetkých priaznivcov výtvarného umenia srdečne pozývame.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri