Trenčiansky samosprávny kraj zaviedol nulté tarifné pásmoLorem ipsum dolor sit amet 18. 8. 2015 13:48

Trenčiansky samosprávny kraj zmenil od 1. augusta 2015 cenník v prímestskej autobusovej doprave a zaviedol nulté tarifné pásmo. Toto pásmo má náš samosprávny kraj ako prvý na Slovensku.

Zmena spočíva v rozdelení tarifného pásma do 4 km na tarifné pásmo od 0 do 2 km a tarifné pásmo od 3 do 4 km nasledovne:

Tarifné pásmo od 0 do 2 km neplatí v mestách, kde premáva MHD. Tu sa uplatňuje cena z tarifného pásma od 3 do 4 km. Ostatné tarifné pásma zostávajú bez zmeny.

Aj touto formou sa snaží náš Trenčiansky samosprávny kraj zvyšovať kvalitu cestovania cestujúcej verejnosti a priblížiť sa všetkým jeho občanom, ktorí chcú cestovať aj na kratšie vzdialenosti.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri