Transformácia regiónu: Informačný seminár nielen pre podnikateľov21. 3. 2019 13:44

Združenie miesta a obcí hornej Nitry a občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA pozývajú na informačný seminár s názvom Operačný program Výskum a inovácie - Aktuálne výzvy a možnosti ďalšej podpory s podtitulom "Rozpodnikajme región".

Seminár sa koná 4. apríla 2019 od 10:00 v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza (Záhradnícka 19, Prievidza). Informačný servis poskytnú účastníkom zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovak Business Agency, SARIO, SIEA a Informačno-poradenského centra pre územie Trenčianskeho kraja.

Cieľom organizátorov je získať spätnú väzbu k následnému vyhlasovaniu výziev a podporiť subjekty na hornej Nitre k príprave zámerov, ktoré podporia štrukturálnu zmenu hospodárstva hornej Nitry.

Účasť je potrebné potvrdiť e-mailom na akcnyplan@gmail.com do 30. marca 2019.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri