Tradičná okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetovLorem ipsum dolor sit amet 9. 10. 2019 11:16

V dňoch  4. – 6. 10.  2019 usporiadal Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s Mestským úradom Prievidza a Agrocentrom Prievidza Okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, ktorej sa zúčastnilo desať ZO SZZ.

Celkovo bolo vystavených 715 exponátov, z toho 465 kusov zeleniny, 215 kusov jabĺk či 35 kusov hrušiek. Hodnotiaca komisia mala ťažkú úlohu vybrať z toľkých vzoriek tie najkrajšie. Súčasťou výstavy boli aj kresby žiakov základných škôl na tému krásy našich záhrad.

Výsledky v jednotlivých kategóriách:
O najkrajšie jablko – 23. ročník:
1. a 3. miesto  - Minárik Milan – ZO Nováky
2. miesto – Radosa Ján – ZO Bystričany

O najkrajšiu hrušku – 10.  ročník:
1. a 3. miesto – Polcer Miloš ZO Opatovce nad Nitrou

O najkrajšiu kolekciu ovocia:
1. Polcer Miloš – ZO Opatovce nad Nitrou
2. Bobok Miloslav – ZO Opatovce nad Nitrou
3. Minárik Milan – ZO Nováky

Najkrajšia kolekcia zeleniny:
1. Polcerová Magdaléna – ZO Opatovce nad Nitrou
2. Sirotňák Ľudovít – ZO Sad SNP Handlová
3. Tóthová Emília – ZO Bojnice – Tále II                        

Najkrajšia expozícia ZO:
1.Opatovce nad Nitrou
2.Dolné Vestenice
3.Sad 600. ročnica

Mimoriadnu cenu získal ZO Púšť za expozíciu ZO. Na záver poďakoval predseda OV SZZ Emil Pastierik všetkým zúčastneným, ako aj spoločnosti Agrocentrum za poskytnutie priestorov a sponzorské ceny, primátorovi Bojníc a zástupcovi Mestského úradu Prievidza pri odovzdávaní putovných pohárov a  starostom obcí za podporu ZO v obciach.

Emil Pastierik – predseda OV SZZ


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri