Tradícia vianočného svietnika trvá už 34 rokovLorem ipsum dolor sit amet 18. 12. 2019 07:39

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s mestským úradon zorganizoval súťaž žiakov základných a stredných škôl v aranžovaní na tému vianočný svietnik. Akcie sa zúčastnilo desať základných a jedna stredná škola. Dve školy pre nemoc žiakov sa odhlásili.

Svoju zručnosť predviedlo 35 žiakov z desiatich základných škôl a 5 študentiek zo strednej školyobchodu a služieb ,, Kalina,,. Po krátkej inštruktáži mali súťažiaci jednu hodinu na zhotovenie svietnika, následne ich komisia vyhodnotila.

Každý účastník vložil do svojho diela kus umenia a zručnosti. Nebolo ľahké rozhodnúť a vybrať tie najkrajšie. Nakoniec porota rozhodla nasledovne – súťaž jednotlivcov základných škôl: 1.miesto – Paulína Čiková  zš  N. Rudno,  2.miesto – Sofia Simonidesová zš Sama Chalupku,  3.miesto – Nela Mederová ZŠ N. Rudno.
Súťaž jednotlivcov stredných škôl : 1.miesto – Vivien Radosová, 2.miesto -Yssica Čavojská, 3.miesto – Nikola Čičmancová. V súťaži družstiev na 1.mieste – zš N. Rudno, 2.miesto – zš Sama Chalupku, 3.miesto – zš Rastislavova. Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami, každý účastník aj sladkosťami.

Víťaznému družstvu odovzdal putovný pohár prednosta mestského úradu MVDr. Norbert Turanovič. Na záver predseda OV SZZ p. Pastieri Emil poďakoval všetkým za účasť a učiteľkám za čas čo venovali žiakom ich príprave na súťaž.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri