TOP v cestovnom ruchu Trenčianskeho kraja získala prievidzská aplikácia.24. 1. 2018 13:51

Cieľom ocenenia je motivovať zariadenia v cestovnom ruchu k neustálemu rastu kvality a podpore tvorby produktov, ktoré zatraktívňujú turistickú ponuku.

Ocenenia najlepších v cestovnom ruchu pre rok 2017 sa rozhodla udeliť krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región v kategóriách TOP ubytovacie zariadenie, Osobnosť cestovného ruchu a TOP inovácia v cestovnom ruchu. Odborná porota v zložení – Mgr. Andrea Malátová, PhDr Štefan Škultéty, Ing. Zuzana Luhová, Anna Kardošová, Ing. Zuzana Máčeková a Mgr. Juraj Gerlici, zasadala 16. januára 2018.

Nominácie v jednotlivých kategóriách zasielali oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) pôsobiace v Trenčianskom kraji. OOCR nominovali aj zástupcov do odbornej poroty, ktorá rozhodovala o víťazoch. Porota jednohlasne rozhodla udeliť ocenenie „TOP inovácia v cestovnom ruchu“ pre Mobilný turistický sprievodca Prievidza.

Slávnostné odovzdanie ocenení sa bude konať na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri