Tohtoročná prvá kosba v meste Prievidza12. 5. 2015 09:17

Koncom apríla 2015 začala spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len „TSMPD s.r.o.“), ako spoločnosť zodpovedná za verejnú zeleň v meste Prievidza,  s prvou tohtoročnou kosbou trávnatých plôch. 

Kosenie verejnej zelene v tomto roku bude opäť efektívnejšie a to vďaka novej technike, ktorá je určená na kosenie veľkých rozľahlých plôch, akými sú napríklad park Skotňa, prepadliská, Mestský park na Riečnej ulici atď. Kosenie realizujú v tomto roku namiesto jednej až dve pracovné skupinky pracovníkov TSMPD s.r.o., ktoré budú kosiť v dvoch lokalitách súčasne. Od týchto postupov očakávame značné zefektívnenie v kosení.

Vysadenie kvetín a starostlivosť o verejné priestranstvá

Druhý májový týždeň začalo stredisko záhradníckych služieb spoločnosti TSMPD s.r.o. taktiež s rozvešiavaním závesných kvetináčov na Námestí slobody a na ulici M. R. Štefánika. V závesných kvetináčoch boli vysadené pelargónie, ktoré majú skrášliť verejný priestor v letnom období. Postupovať sa bude aj vysádzaním a umiestňovaním kvetinových pyramíd na sídliská mesta Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri