TIK Prievidza na valnom zhromaždení Asociácie informačných centier SlovenskaLorem ipsum dolor sit amet 19. 10. 2018 12:39

Dňa 12.10.2018 sa pracovníci Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o. a zástupca mesta Prievidza zúčastnili na Valnom zhromaždení Asociácie informačných centier Slovenska (AiCES), ktorej je TIK Prievidza riadnym členom. Súčasťou rokovania bolo aj V. Kolokvium AiCES. Zhromaždenie sa konalo v  hoteli Mikádo v Nitre za účasti  32 členov. Medzi zúčastnenými bol Zoltán Kovács, generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu MDaV SR, zástupca mesta Nitra, Igor Kršiak a partner AiCES Národná diaľničná spoločnosť Slovenska.

Prezidentka asociácie Ivona Fraňová zhodnotila činnosť asociácie od posledného valného zhromaždenia  a poukázala na možnosti skvalitnenia  činnosti informačných centier v Slovenskej republike v ďalšom období. Okrem súčasného stavu cestovného ruchu na Slovensku sa na zhromaždení prediskutovala nová webová stránka AiCEs a jednotlivých Turisticko-informačných centier (TIC), ktoré by mali niesť viditeľné a jednotné logo pre všetky turisticko-informačné centrá.

Asociácia by sa v budúcnosti chcela venovať rozvoju informačných centier v tých častiach Slovenska, kde centrá nie sú členmi AiCES, sú na slabšej úrovni alebo vôbec neexistujú. Medzi takéto časti patrí východ a juh Slovenska, s ktorými sa asociácia snaží nadviazať bližšiu spoluprácu. Naopak, u našich českých susedov má Asociace turistických informačních center České republiky (ATIC ČR) viac ako 300 riadnych členov a neustále sa rozrastá. Partnerstvo by prinieslo i možnosti pre TIC zapájať sa do súťaží na česko-slovenskej úrovni.

Jedným z bodov programu bol aj návrh na zavedenie občerstvenia v podobe kávy či automatu na pitnú vodu v TIC. Návrh by sa týkal aj našej Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., ktorá by takýmto opatrením zdvihla svoju úroveň a uspokojila svojich zákazníkov najmä v letnom období. Ako miesto prvého kontaktu so Slovenskom je v TIC prostredníctvom internetu sprístupnený portál informácií pre cudzincov. DanubeCompass, ktorý funguje v množstve jazykových mutácií, poradí cudzincovi ihneď po príchode s výučbou lokálneho jazyka, pracovnoprávnymi záležitosťami, životným štýlom krajiny, či vzdelávaním.

Posledným bodom programu bolo vyhlásenie súťaže pre rok 2018/2019, do ktorej sa naša Turisticko-informačná kancelária má záujem zapojiť a uchádzať sa o titul najsympatickejšieho turistického informačného centra.

Text: Vanda Vojtášová
Foto: Monika Výbochová


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri