Tesco pomáha prostredníctvom Potravinovej zbierky18. 12. 2017 10:41

Tesco v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a ďalšími partnermi pripravilo od 9. do 11. novembra 2017 v poradí už piatu Potravinovú zbierku. Nakupujúci mohli aj v obchodoch v meste Prievidza podporiť ľudí v núdzi nákupom trvanlivých potravín. V hypermarkete v Prievidzi nakupujúci darovali tovar spolu v hodnote 2 788,46 eur.

Trvanlivé potraviny a hygienické potreby vyzbierané v Prievidzi putujú priamo do zariadení na území mesta. Zbierka z hypermarketu, 2232 kíl potravín v hodnote 2788,46 eur, bude použitá v Charite - dome sv. Vincenta na Košovskej ceste. Zbierka zo supermarketu na Námestí slobody bude použitá v neziskovej organizácii Spokojnosť, ktorá poskytuje sociálne služby v komunitnom centre na Ciglianskej ceste. Tu sa vyzbieralo 274,19 kíl tovaru, v hodnote 343,34 eur.

Neziskové organizácie ďakujú predovšetkým dobrovoľníkom, ktorí prijímali potravinové dary. Bez ich pomoci by nebolo možné takúto úspešnú zbierku zrealizovať. Takisto ďakujú všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou popri nákupe prispeli na dobrú vec a podporili činnosť neziskových organizácií a tým priamo ľudí v núdzi. Napokon veľmi oceňujú prístup vedenia oboch prevádzok, ktoré zbierku plne podporovali a vytvárali pre jej realizáciu čo najlepšie organizačné zázemie a maximálne vychádzali organizáciám v ústrety.

Potravinová zbierka je skvelou príležitosťou, keď môžu všetci členovia miestnych komunít spoločne pomôcť ľuďom v núdzi. Tesco ponúklo svoje priestory a komunikačné kanály, čo považujú partneri za neoceniteľnú podporu. Podobne ako predošlé roky Tesco okrem toho zvýši celkovú hodnotu darov o 20 %. Tento finančný príspevok môže Potravinová banka spolu s ostatnými partnermi použiť na zlepšenie svojich kapacít a infraštruktúry.

Charitu - dom sv. Vincenta a neziskovú organizáciu Spokojnosť podporuje aj mesto Prievidza každoročnými dotáciami z rozpočtu mesta. Na podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v Charite - dome sv. Vincenta poskytlo v roku 2017 mesto dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 8000 eur. Na činnosť nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Spokojnosť, bola v roku 2017 poskytnutá z rozpočtu mesta dotácia vo výške 5000 eur.

Alojz Vlčko


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri