Termíny zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 20139. 1. 2013 15:13

Mestské zastupiteľstvo schválilo ďalšie termíny svojich zasadnutí v roku 2013.

Termíny zasadnutí orgánov mesta v  I. polroku 2013

Odovzdanie materiálov

do

Zasadnutie komisií

od – do

Zasadnutie Mestskej rady

dňa

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

dňa

 04.01.

09.01. - 16.01.

22.01.

29.01.

 01.02.

06.02. - 13.02.

19.02.

26.02.

 01.03.

06.03. - 13.03.

19.03.

26.03.

05.04.

           10.04. - 17.04.

23.04.

30.04.

03.05.

09.05. - 15.05.

21.05.

28.05.

31.05.

            05.06. - 12.06.

18.06.

25.06.

Poznámka:  Mestská rada sa bude konať spravidla utorky okrem posledných utorkov v mesiaci v deň konania Mestského zastupiteľstva a prvého utorku v mesiaci po rokovaní Mestského zastupiteľstva.

Začiatok rokovaní Mestského zastupiteľstva bude spravidla o 8.00 h a priestor vyhradený pre otázky obyvateľov je vyhradený v čase od 10.00 h

Začiatok rokovaní Mestskej rady bude spravidla o 13.00 h. V prípade rozsiahleho programu, najmä  MsR pred konaním MsZ, zvolá primátorka mesta MsR na 10.00 h, resp. podľa potreby. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri