Termíny zasadnutí MsZ v II. polroku 20151. 7. 2015 08:36

Mestské zastupiteľstvo schválilo ďalšie termíny svojich zasadnutí v v roku 2015.

Termíny zasadnutí orgánov mesta v  II. polroku 2015:

25. august 2015
29. september 2015
27. október 2015
24. november 2015
15. december 2015


Začiatok rokovaní Mestského zastupiteľstva bude spravidla o 8.00 h a priestor vyhradený pre otázky obyvateľov je vyhradený v čase od 10.00 h


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri