Termín zasadnutia VVO 2 - Píly1. 6. 2021 08:57

Oznamujeme termín zasadnutia VVO 2 , ktoré sa uskutoční dňa 03. 06. 2021 (štvrtok) o 16.00 h v Dome kultúry na Ulici F. Madvu v Prievidzi (I. poschodie).

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri