Technika na čistenie mesta pripravená12. 3. 2012 15:46

Už v prvom marcovom týždni sa v Prievidzi začalo s čistením ulíc. Počas šiestich týždňov sa na túto činnosť použije nová technika, ktorej možnosti sa momentálne overujú.

Čistenie a zametanie mestských komunikácií bude realizovať mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza. Od 8. marca má na skúšku k dispozícii čistiace auto EQHOLM 2200T. Šesť týždňov, resp. pokiaľ nebudú chodníky pozametané, bude čistiace auto jazdiť a odpratávať posypový materiál, ktorý po zime zostal na chodníkoch.

Okrem čistenia ciest a chodníkov mesto začalo s rekonštrukciou cestných komunikácií. Realizované budú opravy výtlkov a na vybraných úsekoch cestných komunikácií bude vymenený celý asfaltový povrch.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri