Technický veľtrh16. 10. 2019 13:56

Druhý október 2019 bol projektovým dňom pre všetkých žiakov v ZŠ s MŠ na ulici P. Dobšinského v Prievidzi. Technický veľtrh bol orientovaný  na rôzne aktivity technického zamerania, ktoré si so žiakmi pripravili triedni učitelia vo svojich triedach.

Prostredníctvom pripraveného konštrukčného postupu, vyrábali žiaci 3D modely lietadiel, autíčok, fotorámov, slniečka, šarkanov a iné geometrické útvary – cukríkové inžinierstvo. Veľmi zaujímavé boli aj hlinené kŕmidlá pre vtáčikov, modely kostry ľudského tela, ktoré sa požijú aj na vyučovacích hodinách prírodovedy a biológie. Deti materskej školy si budú precvičovať jemnú motoriku na tzv. paneli zručnosti, ktorý zhotovili deviataci.

Technický veľtrh sa koná pri príležitosti  novej spolupráce školy so spoločnosťou Brose v Prievidzi, ktorá od školského roku 2019/2020 spustila spoločný pilotný projekt  s názvom  „Podpora technických talentov v regióne“. Do projektu sa zapoja žiaci druhého stupňa, ktorí počas trvania projektu získajú odbornú pomoc zo  strany spoločnosti Brose v rámci mimoškolských aktivít a aj pri výbere svojho budúceho povolania.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri