Technické služby obnovili líniové vodorovné značenie na cestáchLorem ipsum dolor sit amet 4. 8. 2017 10:57

Na práce na niektorých dopravne exponovaných úsekoch vozoviek využili pracovníci aj nočné hodiny.

Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) realizovali líniové vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách.  Celkovo vyznačili 35 kilometrov vodorovného dopravného značenia.

„Práce sme realizovali počas dňa, avšak na dopravne exponovaných úsekoch ciest sa pracovalo aj v nočných hodinách,“ povedal Roman Bartoš,  vedúci strediska miestnych komunikácií a správy parkovísk v mestskej spoločnosti TSMPD.

Vyznačenie líniového dopravného značenia v Prievidzi vyšlo na približne 17-tisíc eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri