Technické služby na novom sídle13. 11. 2020 11:29

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza nájdete na novej adrese. Z komerčných priestorov na Košovskej ceste sa spoločnosť presťahovala do mestských priestorov na Mariánskej ulici 17.

Technické služby sú mestská spoločnosť, ktorá spravuje verejné priestory a majetok mesta Prievidza. Pod jej správou je mestská zeleň, verejné osvetlenie a svetelná signalizácia, parkoviská, športové areály, údržba miestnych komunikácií, cintoríny a ďalšie verejnoprospešné aktivity. V prípade záujmu o vybavenie rôznej agendy môžu ľudia navštíviť nové sídlo Technických služieb na Mariánskej ulici 17 vedľa základnej školy.

Hlavným dôvodom presťahovania spoločnosti z komerčných do mestských priestorov je úspora finančných prostriedkov. „Je to prvý krát v histórií tejto mestskej spoločnosti, že bude pôsobiť v priestoroch, ktoré patria mestu Prievidza, nie komerčnému vlastníkovi. Doteraz spoločnosť platila nájomné vo výške cca 13 tis. € ročne vrátane energií súkromnej spoločnosti. To, že spoločnosť bude sídliť v mestských priestoroch, vytvorí priestor na úsporu finančných prostriedkov,“ vysvetľuje prínos zmeny primátorka Prievidza Katarína Macháčková. Nájomný vzťah bol daný dá sa povedať nevypovedateľným zmluvným vzťahom ešte z roku 2008.

„Zmena sídla mestskej spoločnosti má aj ten prínos, že rekonštrukciou vnútorných priestorov, došlo k zveľadeniu mestského majetku,“ uzatvára primátorka Macháčková.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri