Technické služby chcú posilniť svoj strojový park4. 3. 2016 08:47

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD), ktorá zabezpečuje údržbu cestných komunikácií chce posilniť svoj strojový park. Plánuje zakúpiť zametacie vozidlo určené na čistenie chodníkov.

V ďalšej sezóne chce mestská spoločnosť TSMPD čistiť chodníky a cestné komunikácie efektívnejšie. Okrem toho, si zamestnanci spoločnosti uvedomujú potrebu inovovať strojový park v oblasti údržby cestných komunikácií. „Dôvodom nákupu nového zametacieho stroja je, že v súčasnosti nám trvá príliš dlho, pokiaľ dokážeme vyčistiť 140 km chodníkov, ktoré máme v správe.  Taktiež hlavný stroj, ktorý používame na čistenie ciest a chodníkov má 20 rokov a jeho technický stav sa začína podpisovať na jeho výkonnosti. Často sa stretávame s čoraz problematickejším prístupom k náhradným dielom, v prípade jeho poruchy,“ uviedol Roman Bartoš z TSMPD.

Mestská spoločnosť plánuje zakúpiť menšie zametacie vozidlo prostredníctvom verejného obstarávanie cez EKS (Elektronický kontrakčný systém) za účelom získania najlepšej možnej obstarávacej ceny.

Zametacie vozidlo bude môcť po zakúpení slúžiť prioritne na čistenie chodníkov, ale môže slúžiť aj ako dočasná záloha v prípade čistenia cestných komunikácií. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri