Svetelná signalizácia je zrekonštruovanáLorem ipsum dolor sit amet 4. 6. 2014 12:21

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza v týchto dňoch preberá od dodávateľa dielo rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie križovatky cesty I/64 - Ul. Matice slovenskej - Nábrežie sv. Cyrila - Nábrežie sv. Metoda.

„Pôvodná svetelná signalizácia bola do užívania odovzdaná ešte v 70. rokoch. Po opakovaných požiadavkách obyvateľov i Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi sme sa rozhodli modernizovať poslednú križovatku s analógovým riadením v meste na digitálne riadenie. Okrem iného sa výrazne zlepší plynulosť premávky z niektorých v súčasnosti problematických smerov, napríklad pri odbočovaní z Nábrežia sv. Cyrila do centra mesta,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Cena realizácie rekonštrukcie je 46 tisíc eur. Tento projekt bol realizovaný z výnosov Centrálnej mestskej parkovacej zóny ako dôležitý prvok dopravnej infraštruktúry. Súčasťou prác bola výmena stožiarov, návestidiel, káblových vedení, radiča a rozvádzača, vrátane inštalácie nového softvéru a oživenia cestnej svetelnej signalizácie križovatky a zaškolenia obsluhy.  Cieľom realizácie bolo najmä zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy a spoľahlivosti jej riadenia svetelnou signalizáciou.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri