Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdkuLorem ipsum dolor sit amet 11. 2. 2019 11:11

Zima je obdobie, kedy sa v Materskej škole na ulici P. Benického vo zvýšenej miere venujeme téme ochrany prírody, zvierat a vtákov. Preto smedňa 18. januára 2019 vyhlásilipre deti a ich rodičov súťaž o najkrajšiu vlastnoručne zhotovenú vtáčiu búdku.

Záujemcovia o účasť v súťaži mali možnosť priniesť svoju búdku do materskej školy. Následne sa konalo hlasovanie. Každé dieťa dostalo jeden hlasovací lístok a spolu s rodičom naň napísali číslo búdky, ktorá sa im najviac páčila. Pani učiteľky hlasy spočítali a dňa 31.1.2019 vyhodnotili výsledky hlasovania na školskom dvore. Samozrejme nechýbalo odmeňovanie všetkých súťažiacichv podobe knižiek, omaľovaniek, sladkostí. Do súťaže prispela odmenami, sladkými perníčkamiaj pani poslankyňa Ing. Renáta Úradníčková, členka rady školy, za čo jej pekne ďakujeme.
Celkom sa súťaže zúčastnilo 33 detí. Vytvorili spolu s rodičmi zaujímavé vtáčie búdky z rôznych materiálov, ktoré sme hneď po vyhodnotení súťaže rozmiestnili v areáli našej materskej školy a nasypali do nich krmivo. Keď nebudete môcť nájsť vtáčky v našom meste, príďte k nám na školský dvor, pretože všetky budú u nás na hostine.

Text: Daniela Brundzová, Materská škola P. Benického Prievidza

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri