Štvrtá fáza rekonštrukcie stanice prinesie ďalšie obmedzenia24. 9. 2020 12:09

V týchto dňoch začala štvrtá fáza rekonštrukcie autobusovej stanice. S touto fázou sú spojené viaceré zmeny v priestore autobusovej stanice ako aj dočasné zrušenie autobusových zastávok.

Počas tejto fázy dôjde k značnej zmene organizácie dopravy na stanici. Viacero autobusových nástupíšť bude presunutých na dočasné autobusové zastávky vytvorené na uliciach T. Vansovej a A. Hlinku. Autobusové zastávky niektorých liniek budú dočasne zrušené.

Pripravili sme plán presunu autobusových zastávok pre MHD a pre prímestskú dopravu pre jednoduchší prehľad. Ďakujeme za pochopenie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri