Študentská práca o Jozefovi Matejkovi, odbojárovi a rušňovodičovi pancierového vlaku MasarykLorem ipsum dolor sit amet 9. 7. 2015 09:04

Mesto Prievidza v roku 2015 udelilo Cenu mesta Prievidza in memoriam Jozefovi Matejkovi, odbojárovi a rušňovodičovi pancierového vlaku Masaryk. Jeho vnučka spracovala o spomienkach svojho dedka študentskú prácu.

Študentka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, Nikola Vidová, vnučka J. Matejku, v roku 2014 spracovala v rámci dejepisnej olympiády prácu Viedol som pancierový vlak (svedectvo o bojoch v SNP). Prácu, venovanú spomienkam nositeľa mestského ocenenia, si môžete stiahnuť tu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri