Študentky akadémie pomohli3. 12. 2018 10:42

Študentky Obchodnej akadémie pod vedením učiteľky Dagmar Majdanovej vytvorili projekt Prievidza bez bariér, s ktorým sa v súťaži SOČ umiestnili na 2. mieste v krajskom kole.

Projekt mal za cieľ zmapovať bezbariérovosť rôznych inštitúcií v meste Prievidza a vytvoriť plán na zlepšenie podmienok. Súčasťou projektu bola aj charitatívna módna prehliadka s tombolou, ktorej výťažok sa rozhodli darovať na pomoc pre zdravotne znevýhodnených.

Po úspešnou ukončení aktivít projektu, Študentky obchodnej akadémie prezentovali svoj projekt Prievidza bez bariér aj na pôde mestského úradu. "Oceňujem, že študentky si vybrali projekt, ktorý nebol prvoplánový a má za cieľ pomôcť viacerým ľuďom, ktorí to potrebujú" dodáva primátorka, Katarína Macháčková.

V spolupráci so sociálnym oddelením sa študentky rozhodli darovať vyzbieranú finančnú hotovosť rodine Gajdošíkových, na pomoc zdravotne postihnutnej Kvetke. „Načasovanie bolo takmer dokonale, lebo na stretnutí sa Kvetka priznala, že už o pár dní oslávi svoje pätnáste narodeniny. Spoločne so študentkami jej ešte raz srdečne gratulujeme “ uzatvára učiteľka Eva Kadlečíková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri