Študenti súťažili o najkrajší vianočný svietnikLorem ipsum dolor sit amet 16. 12. 2016 08:58

Oblastmý výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Prievidzi organizoval už 32. ročník  v spolupráci s mestským úradom aranžovanie pre základné a stredné školy.

Akcie sa zúčastnilo 11 základných škôl – 44 žiakov, jedna špeciálna zákl. škola z Handlovej – 3 žiaci, 2 stredné školy - 8 študentov.

Výsledky jednotlivci zš :
1.miesto – Sellcová Lucia – Zš Rastislavova 
2.miesto – Jánošová Zuzana – Zš N. Rudno
3.miesto – Horinková Malvína – Zš Šfárika

Výsledky v súťaži družstiev o putovný pohár prednostu mestského úradu :
1.miesto – Zš Rastislavova Prievidza
2.miesto – Zš Bystričany
3.miesto – Zš Morovnianska cesta Handlová

Výsledky stredné školy:
1.miesto – Urbáneková Radka -  sš Kalina Prievidza
2.miesto – Čurná Agáta – piar. Gymnázium Prievidza
3.miesto – Minárová Denisa – sš Kalina Prievidza

Chceme  poďakovať všetkým zúčastneným za účasť na tejto akcii – žiakom, porote, učiteľkám, mestskému úradu za finančnú podporu na zakúpenie cien pre súťažiacich.
Je to jedna z akcii ktorú organizuje OV SZZ pre žiakov  a teší nás , že to má dobrý ohlas o čom svedčí aj počet súťažiacich a škôl zúčastnených na akcii.

Text: Miloš Polcer tajomník OV SZZ


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri