Študenti pomohli benefičným koncertom už po šiestykrátLorem ipsum dolor sit amet 5. 1. 2016 21:47

V období pred vianočnými sviatkami je už tradíciou, že súčasní i bývalí študenti Piaristickej spojenej školy organizujú vianočné benefičné podujatie na podporu prievidzskej Charity - domu sv. Vincenta. Aj tento rok spojili sily a 17. decembra 2015 pripravili už šiesty benefičný koncert. Generálnej skúšky o 11:30 sa zúčastnili žiaci a študenti piaristickej školy a koncertu o 16:00 široká verejnosť.

Piaristický kostol sa zaplnil stovkami rodičov, priateľov, dobrodincov, priaznivcov. Program navodil skutočnú vianočnú atmosféru. Vianočné piesne a koledy odzneli v podaní kapely Godknows a detského speváckeho zboru Rosnička. Slovenské vianočné tradície ožili v predstavení mladých hudobníkov, ktorí sa v ľudovom prevedení predstavili hrou na cimbal, husle, akordeón či flautu.

Nebolo to však len o hudbe. Príhovory primátorky Kataríny Macháčkovej, ktorá prevzala nad koncertom záštitu; riaditeľa charity Milana Petráša, ktorý poďakoval dobrovoľníkom a spolupracovníkom charity; prievidzského dekana Vladimíra Slováka, ktorý sa dotkol i aktuálnej témy – prijatia utečencov - vystriedal tanec či hraný príbeh o pastieroch a obyvateľoch Betlehema a udalosti narodenia Spasiteľa. Všetkým prítomným zaručene vyčaril úsmev na tvári.

Účastníci koncertu prispeli v dobrovoľnej zbierke sumou 622 eur. Okrem finančnej podpory mohli pomôcť aj materiálnym darom – uterákom. Počas benefičného koncertu i nasledujúceho večera – Piar Worship s kapelou eSPé - sa vyzbieralo 120 kusov.

Vďaka patrí spoločnostiam Thymos, PiarPro, Fest agency, JGmusic a GDidentity, Piaristickej spojenej škole F. Hanáka, reholi piaristov a dobrodincom za ich finančnú, materiálnu a organizačnú pomoc; ale  i každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžil o to, aby benefičný koncert priniesol pokoj do duší účastníkov i tých, ktorí sú na našu pomoc odkázaní.

Lenka Grešnerová

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri