Študenti Obchodnej akadémie uspeli na veľtrhu podnikateľských talentovLorem ipsum dolor sit amet 29. 3. 2016 08:09

Projekt žiakov Obchodnej akadémie Prievidza tóó je voda bol úspešný a získal v celoslovenskej konkurencii 2. miesto na veľtrhu podnikateľských talentov Junior Achievemnt Slovensko 22. marca 2016 sa v obchodnom centre Avion v Bratislave uskutočnil 21. JA veľtrh podnikateľských talentov. Súťažili kolektívy z predmetov aplikovaná ekonómia a podnikanie v cestovnom ruchu.

Časť veľtrhu, v ktorej súťažili študenti slovenských škôl v oblasti cestovného ruchu, má už tradičný názov Vitajte v našom regióne. Tu súťažnými kategóriami a oceneniami boli - najzaujímavejšia prezentácia regiónu, najlepší prezentačný tím, najlepší regionálny produkt CR, ale aj prezentácia na pódiu či najoriginálnejší maskot podujatia.

Obchodnú akadémiu z Prievidze reprezentovalo 5 žiakov 2.B triedy. Názov ich projektu bol tóó je voda – studničky a pramene hornej Nitry.  Po celodennom prezentovaní svojho projektu sa pri hodnotení potešili. Získali 2. miesto v kategórii Najlepší prezentačný tím.

„Ocenenie našej práce nás potešilo,“ povedal Samo, jediný muž v prezentačnom tíme. „Náš projekt hovorí o vode, prameňoch a studničkách. Paradoxom bolo, že bol 22.marec a tento deň je Svetový deň vody vyhlásený OSN. Čiže, boli sme aktuálni,“ dodala Hela.
V projekte sme spracovali 25 studničiek a prameňov hornej Nitry. Pripravili sme plastové označenia v tvare kvapky, ktoré budú, ak projekt bude úspešne zrealizovaný, osadené na stojkách pri studničkách. Okrem názvu sú tam aj informácie o lokalizácii, GPS miesta, chemické zloženie vody a iné informácie. Pripravili sme aj mapu s piktogramami, kde studničky sú, bulletin jednotlivých studničiek.“ povedala autorka loga a grafických úprav Ivona.

Posledné informácia o projekte návštevníkom stánku OA Prievidza dodávajú Adriana a Kristína: „Náš projekt myslí aj na deti. Či už školopovinné alebo aj škôlkarov. Pripravil sme pre nich hry s tematikou vody, studní, prameňov. Spracovali sme pexeso, puzlle a hru Putovanie za studničkami. Tieto naše výrobky sa môžu použiť aj v škole na predmetoch vlastiveda, prírodoveda či regionálna výchova. Dajú sa hrať doma, vo vlaku, na pikniku.

Veľtrh skončil. Žiaci sa opäť vrátili do škôl. Pre jedných práca v cestovnom ruchu pre tento rok skončila. Ďalší sú v prípravách na ďalšiu súťaž. V máji v programe Podnikanie v cestovnom ruchu bude ešte jedna súťaž - Môj projekt pre región. Z OA Prievidza bude súťažiť Andrej. „Som rád, že som dnešný veľtrh videl. Videl som prezentáciu na pódiu aj vo výstavných stánkoch. Naša súťaž začína po novom, tým, že svoj projekt máme poslať odbornej porote v podobe videovizitky. Tu som získal niekoľko išpirácií. Tak uvidíme, či sa mi podarí na slovenské kolo postúpiť.

Stanislav Malega, OA PD


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri