Stromy vedľa príjazdovej cesty Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi boli opílené16. 10. 2015 08:49

Vzhľadom na narastajúci počet podnetov zo strany vodičov a dopravnej polície vykonali zamestnanci mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. v dňoch 26. až 27. septembra 2015 opiľovanie drevín v tesnej blízkosti dôležitej príjazdovej cesty z Handlovej do Prievidze.

Opiľovanie stromov na Nábreží sv. Cyrila sa uskutočnilo v časti od zastávok MHD po cestnú svetelnú signalizáciu na ulici Matice slovenskej. Účelom týchto prác bolo zlepšenie prehľadnosti na predmetnej komunikácii a zvýšenie viditeľnosti existujúceho dopravného značenia.

Nakoľko sa jedná o frekventovanú príjazdovú cestu do mesta, v čase uvedeného opiľovania sa na ňu vzťahovali dopravné obmedzenia zohľadňujúce bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Nábrežie sv. Cyrila je opäť bezpečne prejazdné a funguje v pôvodnom režime už od 27. septembra 2015.

Opílením konárov sa zachránila celá stromová alej na Nábreží sv. Cyrila, ktorá mala byť pôvodne vypílená.

TSMPD, s.r.o. chce poďakovať obyvateľom a vodičom za trpezlivosť. Upravená cesta slúži v prvom rade im.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri