Štrompachovci - sága rodu výtvarníkov8. 3. 2013 10:57

Mesto Prievidza, Art point, o.z., Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pozývajú na výstavu ŠTROMPACHOVCI – sága rodu výtvarníkov. Výstava je realizovaná pri príležitosti Roka výročí mesta Prievidza a osobitne aj 50. výročia založenia výtvarného odboru ĽŠU v Prievidzi.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v Art galérii mesta Prievidza, t.j. v priestoroch kina Baník dňa 15. 3. 2013 o 17 h. Výstava potrvá do 21. 4. 2013.

Cieľom výstavy je po prvýkrát v istej reprezentatívnej podobe predstaviť tvorivý výtvarný fenomén  rodiny Štrompachovcov zahrnujúci  obdobie od polovice 20. storočia po súčasnosť prostredníctvom prezentácie vybraných diel  Ľudovíta a Magdalény Štrompachových in memoriam, ich synov Petra a Ľudovíta Štrompachových s manželkami Máriou a Šarlotou a v tretej línii Michala, Šarloty ml. a Laury Štrompachových

Výber miesta realizácie projektu – Art galérie  mesta  Prievidza - je motivovaný miestom, kde  Ľudovít a Magdaléna Štrompachoví dlhoročne pôsobili nielen ako výtvarníci a reštaurátori, ale aj výtvarní pedagógovia, zakladatelia výtvarného odboru umeleckého školstva a kde k výtvarnej tvorbe motivovali nielen svojich synov – Ľudovíta a Petra, ale  aj množstvo ďalších úspešných výtvarníkov. Výstava predstaví tvorbu manželov Štrompachových z rodinnej pozostalosti, ukážky z ich reštaurátorskej činnosti a tvorbu ich bezprostredných nasledovníkov - rodinných príslušníkov, ktorí v súčasnosti patria k strednej a mladšej výtvarnej generácii kontinuálne nadväzujúcej na pozitívne hodnoty slovenského výtvarného umenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri