Strojné čistenie prievidzských miestnych komunikácií30. 4. 2018 13:43

Zamestnanci Technických služieb od konca marca realizujú strojné čistenie miestnych komunikácií. Plánované čistenie sa bude týkať všetkých mestských komunikácií a odstavných plôch.

Z dôvodu práve realizujúcich prác na úseku miestnych komunikácií prosíme obyvateľov a majiteľov motorových vozidiel, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie. Od ohľaduplnosti vodičov záleží,  v akých termínoch dokončia Technické služby strojné čistenie ciest.

Technické služby využívajú na strojné čistenie vozy určené na strojné zametanie a kropiacu cisternu, pomocou ktorej znižujú prašnosť pri čistení komunikácií.

Okrem strojného čistenia zabezpečuje v týchto dňoch správca ciest opravu lokálnych porúch asfaltových krytov vozoviek, zalievanie trhlín stálopružnou zalievacou hmotou a obnovu vodorovného dopravného značenia. „Pokiaľ ide o vodorovné značenie, našou hlavnou prioritou je vyznačovanie priechodov pre chodcov. Je to predovšetkým o našej snahe zvyšovať bezpečnosť na našich cestách,“ vysvetlil Roman Bartoš z Technických služieb. Práve značenie priechodov pre chodcov pomocou technológie studených plastov sa stáva inšpiráciou aj pre iné mestá. „Napríklad predstaviteľ MsÚ zo Starej Ľubovne chce osobne prísť pozrieť,  ako zabezpečujeme vyznačovanie priechodov pre chodcov studených technológiou plastov,“ uzavrel Bartoš.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri