Stretnutie všetkých generácií v ZŠ na Malonecpalskej uliciLorem ipsum dolor sit amet 3. 11. 2015 14:22

V piatok 16. októbra 2015 sa v popoludňajších hodinách v priestoroch základnej školy stretli žiaci základnej školy, deti z materskej školy, rodičia a starí rodičia detí a žiakov, zamestnanci školy, bývalí zamestnanci školy i členovia Denného centra Necpaly na tradičnom 3. ročníku športovo-zábavného popoludnia pod názvom Malonecpalská zábavná párty.

Podujatie začalo privítaním všetkých prítomných a zaujímavým kultúrnym programom, v ktorom sa prezentovali v speváckych a tanečných vystúpeniach žiaci školy aj tanečná skupina Fantastik. Veľmi nás potešila návšteva pána zástupcu primátorky JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. a poslanca mestského zastupiteľstva MVDr. Vladimíra Petráša. Po programe si deti i dospelí zasúťažili v pripravených športovo-zábavných disciplínach: v behu cez prekážkovú dráhu, v triafaní lopty do bránky metlou, v skákaní na fitloptách, v behu v gumených čižmách, v skákaní vo vreci, hádzaní papierových gúľ do koša. Pripravená bola aj zábavná kolobežková dráha, nosenie pingpongových loptičiek na tácke cez prekážky, či skákanie s loptou medzi kolenami. Po športových výkonoch sa prítomní mohli občerstviť sladkými muffinami, napečenými v školskej jedálni, ovocnými čajmi a pre dospelých bola pripravená aj káva. V neformálnych rozhovoroch sa upevnili vzájomné vzťahy medzi učiteľmi a rodičmi i deťmi. K peknému zážitku prispel finančnou podporou vo výške 100 € náš zriaďovateľ Mesto Prievidza, za ktoré sme zabezpečili športové potreby a sladké odmeny pre všetkých súťažiacich. Aktivitou sme podporili budovanie vzťahu detí a dospelých k zmysluplnému využívaniu voľného času vo forme športových a relaxačných činností, a samozrejme aj upevnili spolupatričnosť obyvateľov miestnej komunity Necpaly.

Autor: RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka školy


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri