Stretnutie verejnosti s primátorkou - volebný obvod č.54. 11. 2011 14:08

Výbor volebného obvodu č. 5 - Veľká Lehôtka  pozýva obyvateľov na stretnutie s primátorkou mesta, poslancami, zamestnancami mesta a zástupcami spoločností, ktoré spolupracujú s mestom pri výkone jeho samosprávnych funkcií.

Výbor volebného obvodu č. 5 - prímestská časť Veľká Lehôtka-  pozýva obyvateľov na stretnutie s primátorkou mesta, poslancami, zamestnancami mesta a zástupcami spoločností, ktoré spolupracujú s mestom pri výkone jeho samosprávnych funkcií. Stretnutie vo volebnom obvode č. 5 sa uskutoční v pondelok 7. novembra 2011 o 17.00 h v Kultúrnom dome vo Veľkej Lehôtke


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri