Stretnutie verejnosti s primátorkou - volebný obvod č.428. 10. 2011 09:41

Výbor volebného obvodu č. 4 - častí Kopanice a Sever -  pozýva obyvateľov na stretnutie s primátorkou mesta, poslancami, zamestnancami mesta a zástupcami spoločností, ktoré spolupracujú s mestom pri výkone jeho samosprávnych funkcií.

Stretnutie vo volebnom obvode č. 4 sa uskutoční v pondelok 31. októbra 2011 o 17.00 h v budove ZŠ na Ul. Energetikov.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností napíšte email na info@prievidza.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri