Stretnutie verejnosti s primátorkou - volebný obvod č.3Lorem ipsum dolor sit amet 30. 9. 2011 09:01

Výbor volebného obvodu č. 3 pozýva obyvateľov na  STRETNUTIE s primátorkou mesta, poslancami a zamestnancami mesta.

Stretnutia  sa uskutočnia:

  • PONDELOK 3. októbra 2011 o 17.00 h v Základnej škole Ul. P.J. Šafárika
  • PONDELOK 10.10 o 17.00 h v Základnej škole Ul. P.Dobšinského

Rozpis ďalších stretnutí nájdete na internetovej stránke mesta.

http://www.prievidza.sk/samosprava/stretnutia-obyvatelov-s-primatorkou/


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri