Stretnutie vedenia mesta s obyvateľmi – Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec6. 6. 2014 10:36

Pozývame všetkých obyvateľov na ďalšie zo série stretnutí  obyvateľov vo volebnom obvode č.5. Veľká Lehôtka, č.6. Malá Lehôtka a č.7. Hradec.

Obyvateľov volebného obvodu č. 5. prímestská časť Veľká Lehôtka, č. 6. prímestská časť Malá Lehôtka a volebného obvodu 7. prímestská časť Hradec, srdečne pozývame na Stretnutie obyvateľov s primátorkou mesta za účasti poslancov mestského zastupiteľstva a pracovníkov mestského úradu.

Stretnutie obyvateľov sa uskutoční v pondelok, 9.júna v Malej Lehôtke v Kultúrnom dome so začiatkom o 16.30 h.

Stretnutie v prímestskej časti Hradec sa uskutoční rovnako  9.júna v Kultúrnom dome so začiatkom o 18.30 h.

Stretnutie obyvateľov vo Veľkej Lehôtke sa uskutoční v utorok 10.júna v Kultúrnom dome so začiatkom o 17.00 h.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri