Stretnutie s obyvateľmi prímestských častíLorem ipsum dolor sit amet 21. 3. 2013 15:18

Jarné kolo stretnutí obyvateľov s vedením mesta začalo netradične v prímestských častiach mesta Prievidza.

V pondelok 18. marca sa predstavitelia mesta stretli s obyvateľmi volebného obvodu Veľká Lehôtka. Začiatok stretnutia bol venovaný hodnoteniu plnenia požiadaviek z posledného stretnutia. Z vybavených podnetov obyvatelia obzvlášť privítali osadenie dopravných značiek na Vápenickej ulici na križovatke s Cestou na Banskú. Križovatku považovali obyvatelia po zvýšení intenzity dopravy za rizikovú, najmä potom ako sa do Prievidze začala presúvať výroba firmy Gewis. Na základe požiadavky z jesenného stretnutia vydal dopravný inšpektorát rozhodnutie na osadenie dopravných značiek "Daj prednosť v jazde!", ktoré dopravnú situáciu sprehľadnili.

Hneď potom bola dlho diskutovaná v súčasnosti najaktuálnejšia téma, ktorou sú zmeny v platbe za komunálny odpad. Obyvatelia Veľkej Lehôtky mali v minulosti poplatky znížené na polovicu z dôvodu blízkosti skládky komunálneho odpadu pri tejto mestskej časti. Preto sa vedenie mesta rozhodlo práve obyvateľom Veľkej Lehôtky ako prvým podrobne vysvetliť, aké zmeny ich čakajú tento rok po zmene legislatívy. Tá už neumožňuje plošné zvýhodnenie všetkých obyvateľov mestskej časti a je potrebné podať si individuálne žiadosti.

Nasledujúci deň, v utorok 19. marca, mali možnosť hodnotiť činnosť prievidzskej radnice obyvatelia Malej Lehôtky a Hradca. Prievidžania bývajúci v týchto častiach nášho mesta ocenili hlavne požadované opravy verejného osvetlenia a doplnenie výbavy kulturných domov. Zmodernizovanie inventáru v domoch kultúry bolo jednou z nosných tém prezentácie, ktorú obyvateľom odprezentoval zástupca primátorky Ľuboš Maxina. Problematika zlého technického stavu centra kultúry bola zdôrazňovaná predovšetkým v mestekej časti Hradec. Počas stretnutia poslanec MsZ Martin Drozd, predstavil plánované opravy DK Hradec, ktoré sa majú uskutočniť už v najbližších mesiacoch.

Na všetkých stretnutiach s obyvateľmi boli prezentované aktuality zo života v meste Prievidza prostredníctvom prezentácie. Zástupca primátorky sa zameral okrem zmien v poplatkoch za komunálny odpad aj na finančnú pomoc obyvateľom, rekonštrukciu verejného osvetlenia, budovanie vodozádržných chodníkov, úsporu pri financovaní ľadovej plochy, alebo kontrolu bilbordov v meste.

Aj v tejto sérii pravidelných stretnutí bol priestor na to, aby obyvatelia upozornili na aktuálne problémy a predniesli nové požiadavky, ktoré by podľa nich zlepšili život v ich mestskej časti. Všetky podnety sú následne pridelené odborným zamestnancom mestského úradu a podľa možností a aktuálnych priorít sú vybavované.

Mesto Prievidza si cení aktívny prístup svojich obyvateľov, ktorí aj prostredníctvom spoločných stretnutí môžu zlepšiť situáciu v našom meste.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri