Stretnutie s iniciatívou prievidzských učiteľovLorem ipsum dolor sit amet 27. 1. 2016 12:24

Iniciatíva prievidzských učiteľov sa obracia na verejnosť, aby svojou aktívnou účasťou podporili snahu o zlepšenie pomerov v školstve. Z uvedeného dôvodu požiadali o stretnutie primátorku mesta Prievidza Katarínu Macháčkovú.

Iniciatíva prievidzských učiteľov si dovoľuje touto cestou pozvať širokú verejnosť na stretnutie pedagógov, ktoré sa bude konať vo štvrtok 28. januára 2016 o 17.00 h v aule VŠ v Prievidzi.

Kolegovia, učitelia z materských, základných a stredných škôl, rodičia, študenti  sympatizanti príďte verejne diskutovať o stave školstva postavení učiteľa  v spoločnosti. Cítime, že tieto problémy je nutné riešiť. Žiadame efektívnejšie finančné toky v školstve a úpravu ďalšieho vzdelávania pedagógov v súlade s požiadavkami Iniciatívy slovenských učiteľov.

Z uvedeného dôvodu prebehlo stretnutie učiteľov mesta Prievidza v KaSS dňa 27.januára o 10.00 h. Stretnutie vyústilo rokovaním s primátorkou mesta Prievidza JUDr. Katarínou Macháčkovou.

Koordinátormi akcie sú:

Ing. Karaková – OA v Prievidzi
PaeDr. Cagáň – GVBN Prievidza
Mgr. Šimurka  - Piaristická spojená škola F. Hanáka
PaeDr. Preťovská – ZŠ Oslany


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri