Stretnutie s členmi DC PílyLorem ipsum dolor sit amet 31. 10. 2019 10:13

Vedenie mesta Prievidza už tradične v jesennom období oceňuje seniorov, ktorí v tomto roku oslavujú jubileá. V priateľskej atmosfére sa tento raz predstavitelia samosprávy stretli s členmi denného centra Píly.

V priestoroch Mestského domu ich privítal prednosta Mestského úradu MVDr. Norbert Turanovič a vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. Beáta Révayová. Tí spoločne zablahoželali jubilujúcim seniorom a odovzdali im pri tejto príležitosti pamätný list. „Mňa veľmi teší, že mnohí z vás svoje sily a skúsenosti ešte odovzdávajú nášmu mestu. Sme vám za to vďační,“ prihovoril sa hosťom prednosta a ocenil aktivity denného centra.

Program slávnostného popoludnia spríjemnili členky DC Píly svojím spevom a dobrou náladou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri