Stretnutie obyvateľov VVO112. 4. 2013 11:53

Stretnutie obyvateľov vo volebnom obvode č.1.

Výbor volebného obvodu č. 1 -  Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky -  pozýva obyvateľov na stretnutie s vedením mesta,  poslancami, zamestnancami mesta a zástupcami spoločností, ktoré spolupracujú s mestom pri výkone jeho samosprávnych  funkcií. Stretnutie vo volebnom obvode č. 1 sa  uskutoční v pondelok 15. apríla 2012 o 17.00 h v budove ZŠ na Rastislavovej ulici.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri