Stretnutie obyvateľov mesta s primátorkou6. 9. 2011 09:48

Výbor volebného obvodu č. 1 pozýva obyvateľov na  STRETNUTIE s primátorkou mesta, poslancami a zamestnancami mesta PONDELOK 12. septembra 2011 o 17.00 do Kultúrneho domu v Necpaloch.

Rozpis ďalších stretnutí nájdete na internetovej stránke mesta.

http://www.prievidza.sk/samosprava/stretnutia-obyvatelov-s-primatorkou/


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri