Stretnutie fóra detí a mládeže s primátorkou PrievidzeLorem ipsum dolor sit amet 15. 2. 2017 11:32

Ak sa zaujímaš o dianie v našom meste a o život mladých ľudí, príď v piatok 24. februára 2017 o 9:00 hod. do zasadačky Centra voľného času Spektrum Prievidza, kde sa uskutoční stretnutie mladých ľudí mesta Prievidza s pani primátorkou JUDr. Katarínou Macháčkovou.

Hosťom stretnutia je aj poslanec a predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi Ing. Branislav Bucák, vedúci kancelárie primátora mesta Mgr. Alojz Vlčko a riaditeľka CVČ Spektrum Mgr. Miriam Bencová. Zástupcovia žiakov základných a stredných škôl, mládežníckych organizácií a pracovníci s mládežou sa oboznámia s vyhodnotením činnosti a aktivít mesta za rok 2016. Hostia účastníkov oboznámia aj s plánmi mesta v roku 2017. Zamerajú sa hlavne na oblasť práce s deťmi a mládežou. Účastníci majú možnosť hostí upozorniť na problémy v meste, prediskutovať s nimi témy, ktoré mladých ľudí trápia, oboznámiť ich zo svojou činnosťou, s uskutočnenými alebo pripravovanými  aktivitami.
Viac informácii u p. K. Cifríkovej: kcifríková@zipcem.sk, 0907 24 76 53.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri