Stretnutia s primátorkou - volebný obvod č. 411. 10. 2011 11:15

Výbor volebného obvodu č. 4 -  častí Kopanice a Sever - pozýva obyvateľov na stretnutie s primátorkou mesta,  poslancami, zamestnancami mesta a zástupcami spoločností, ktoré spolupracujú s mestom pri výkone jeho samosprávnych  funkcií.

Stretnutia vo volebnom obvode č. 4 sa  uskutočnia v týchto termínoch :

pondelok 17. októbra 2011 o 17.00 h v budove ZŠ na Mariánskej ulici

pondelok 31. októbra 2011 o 17.00 h v budove ZŠ na Ul. energetikov


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri