Stretnutia s obyvateľmi 201931. 10. 2019 12:15

Prievidzská samospráva organizovala pravidelné stretnutia s obyvateľmi jednotlivých volebných obvodov. Cieľom stretnutí bolo informovať verejnosť o investíciách za posledné obdobie. Tie tohtoročné vyvrcholili posledný októbrový týždeň.

Celkovo prebehlo 8 stretnutí v 7 volebných obvodoch, na ktorých boli obyvatelia informovaní o všetkých krokoch mesta v oblasti investícií, rozvojových programov, rozhodnutí samosprávy a financovania potrieb základných funkcií mesta formou prezentácie. Zároveň mali občania možnosť verejne adresovať svoje otázky a podnety na zlepšenie života v meste. Požiadavky obyvateľov jednotlivých volebných obvodov budú zodpovedané kompetentnými zamestnancami.

Stretnutia s obyvateľmi okrem predstavenia projektov a investícií radnice slúžia ako platforma priamej komunikácie, ktorá umožňuje občanom viesť dialóg s predstaviteľmi mesta. Aj to je jeden z prvkov otvorenej samosprávy.

Ak ste sa stretnutí nestihli zúčastniť, prinášame vám krátke video z prezentácie.Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri