Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami16. 11. 2015 08:35

Aj túto jeseň sú naplánované pravidelné stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Stretnutia sa budú konať v každom volebnom obvode na nižšie uvedených miestach.
Pozývame všetkých obyvateľov mesta.


Info servis