Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZLorem ipsum dolor sit amet 25. 2. 2013 10:01

Aj v tomto polroku sú naplánované stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ. Stretnutia sa budú konať v každom volebnom obvode, podľa pripraveného harmonogramu.

Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ za účasti zástupcov spoločností UNIPA, spol s.r.o., TEZAS s.r.o. a SAD Prievidza, a.s. sú naplánované aj v prvom polroku 2013.

V jednotlivých volebných obvodoch sa stretnutia budú konať podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Široká verejnosť je na týchto verejných zhromaždeniach srdečne vítaná.

Volebný obvod č.
Časť volebného obvodu
Miesto stretnutia Dátum stretnutia Hodina stretnutia
5 Prímestská časť Veľká Lehôtka Kultúrny dom Veľká Lehôtka 18. 3. 2013  pondelok 17.00 h
6 Prímestská časť Malá Lehôtka Kultúrny dom Malá Lehôtka 19. 3. 2013 utorok 16.30 h
7 Prímestská časť Hradec Kultúrny dom Hradec 19. 3. 2013 utorok 18.30 h
1 Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky ZŠ na Rastislavovej ulici 15. 4. 2013 pondelok 17.00 h
1 Sídlisko Žabník, Necpaly, Kopaničky Kultúrny dom Necpaly 22. 4. 2013 pondelok 17.00 h
2 Sídlisko Píly, Staré Mesto Hotel Magura reštaurácia III. 06. 5. 2013 pondelok 17.00 h
3 Sídlisko Nové Mesto, Zapotôčky Základná škola na Ulici Pavla Dobšinského 13. 5. 2013 pondelok 18.00 h
4 Sídlisko Sever - Kopanice Základná škola na Ulici energetikov 20. 5. 2013 pondelok 18.00 h

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri