Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ v druhom polroku27. 9. 2013 11:03

Aj v druhom polroku 2013 sú naplánované stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ.

Stretnutia obyvateľov s primátorkou mesta Katarínou Macháčkovou, vedením mesta a poslancami MsZ za účasti zástupcov spoločností UNIPA, TEZAS a SAD Prievidza sa budú v jednotlivých volebných obvodoch konať takto:

Volebný obvod č.
Časť volebného obvodu
Miesto stretnutia Dátum stretnutia Hodina stretnutia
3 Sídlisko Nové Mesto, Zapotôčky Základná škola na Ulici Pavla Dobšinského 14. 10. 2013
pondelok
17.00 h
4 Sídlisko Sever - Kopanice Základná škola na Ulici energetikov 15. 10. 2013 utorok 17.00 h
5 Prímestská časť Veľká Lehôtka Kultúrny dom Veľká Lehôtka 16. 10. 2013 streda 17.00 h
6 Prímestská časť Malá Lehôtka Kultúrny dom Malá Lehôtka 21. 10. 2013 pondelok 16.30 h
7 Prímestská časť Hradec Kultúrny dom Hradec 21. 10. 2013 pondelok 18.30 h
1 Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky ZŠ na Rastislavovej ulici
(jedáleň)
22. 10. 2013 utorok 17.00 h
1 Sídlisko Žabník, Necpaly, Kopaničky Kultúrny dom Necpaly 23. 10. 2013 streda 17.00 h
2 Sídlisko Píly, Staré mesto Hotel Magura reštaurácia III. 4. 11. 2013 pondelok 17.00 h


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri