Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ10. 5. 2013 07:31

Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ pokračujú podľa publikovaného harmonogramu.V pondelok 13. mája 2013 o 18.00 bude stretnutie s obyvateľmi volebného obvodu č. 3 (Sídlisko Nové Mesto, Zapotôčky) v Základnej škole na Ulici P. Dobšinského.V pondelok 20. mája 2013 o 18.00 je naplánované stretnutie s obyvateľmi volebného obvodu č. 4 (Sídlisko Sever - Kopanice) v Základnej škole na Ulici energetikov. 

Okrem vedenia mesta, poslancov MsZ a zamestnancov mestského úradu sa stretnutí zúčastňujú aj zástupcovia spoločností UNIPA, spol. s r.o., SMMP, s.r.o., TEZAS, s.r.o. a SAD Prievidza, a.s., ktorí sú pripravení priamo reagovať na otázky.                                                  

Obyvatelia majú priamu možnosť na  stretnutiach prezentovať svoje podnety, návrhy a pripomienky. Zároveň budú informovaní o aktivitách mesta v jarných mesiacoch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri